Lallemand Plant Care

Ochrona roślin

LALSTOP Contans WG main image

LALSTOP Contans WG

Stopniowe zmniejszanie ilości sklerocjów na zakażonych polach

LALSTOP® Contans WG to preparat zawierający grzyb Coniothyrium minitans , szczep CON/M/91-08, w wysokim stężeniu, który skutecznie eliminuje z gleby sklerocja Sclerotinia sclerotiorum i Sclerotinia minor odpowiedzialnych za znaczące straty ekonomiczne (obniżenie plonowania i jakości) w uprawach podatnych roślin żywicielskich: rzepaku, grochu, fasoli, sałaty, cebuli, marchwi itp.

* Nie wszystkie produkty są dostępne na wszystkich rynkach i nie wszystkie związane z nimi oświadczenia są dozwolone we wszystkich regionach.

 • POSTAĆ: zwilżalny granulat (WG)
 • OPAKOWANIE: 4, 12 i 20 kg (dostępność w zależności od kraju)
 • PRZECHOWYWANIE:
  • 2 lata w temperaturze 4°C (możliwe jest zamrożenie w temperaturze -18°C)
  • 2 tygodnie w temperaturze +20°C
  • 3 tygodnie w temperaturze < +15°C
 • Preparat może być stosowany w uprawach ekologicznych.

 

Po zastosowaniu preparatu LALSTOP® Contans WG, zawarte w nim zarodniki rozprzestrzeniają się w glebie, gdzie mają styczność ze sklerocjami. Kiełkujące zarodniki C. minitans wnikają do sklerocjów w procesie filamentacji (wydzielanie ß-1,3-glukanaz) i wytwarzają grzybnię. Grzybnia atakuje i niszczy sklerocja w okresie 6–12 tygodni. Zainfekowane sklerocja nie są w stanie wytworzyć apotecjów ani grzybni Sclerotinia spp.

Główne korzyści

Eliminowanie sklerocjów Sclerotinia sclerotiorum i Sclerotinia minor odpowiedzialnych za znaczące straty ekonomiczne (obniżenie plonowania i jakości) w uprawach podatnych roślin żywicielskich: rzepaku, grochu, fasoli, sałaty, cebuli, marchwi itp.

ZALETY

 • Ochrona skojarzona: możliwość stosowania w ramach programów zwalczania Sclerotinia sp.
 • Profil środowiskowy:
  • bez pozostałości
  • bez klasyfikacji toksykologicznej
 • Elastyczność stosowania: przed sadzeniem/siewem, po wschodach lub po zbiorze (na resztki pożniwne).

Korzyści w poszczególnych uprawach

 • Organizmy docelowe/przeznaczenie: Sclerotinia sclerotiorum , Sclerotinia trifoliorum i Sclerotinia minor
 • Dozowanie: 4 kg/ha*
 • * ewentualnie z podziałem na 2 zabiegi z zastosowaniem maksymalnej dawki 2 kg/ha

  Składniki

  1.109 CFU*/g of Coniothyrium minitans, szczep CON/M/91-08.

  *CFU: jednostki tworzące kolonie. Jednostka miary żywych mikroorganizmów zdolnych do namnażania

  Opakowania

  4 kg
  12 kg
  20 kg