Lallemand Plant Care

Lallemand Plant Care

Grupa Lallemand w naturalny sposób przestawiła się na opiekę nad roślinami po roku 2006

 

@lallemand

Od początku XX wieku grupa Lallemand zajmowała pozycję eksperta w produkcji drożdży i bakterii.

W roku 2006 spółka podjęła decyzję o wykorzystaniu posiadanej wiedzy i aktywów technologicznych z dziedziny mikrobiologii i fermentacji w branży rolniczej.

Tak powstała jednostka biznesowa Lallemand Plant Care, która od tego czasu znacznie rozrosła się dzięki nabyciu spółek specjalizujących się w bioochronie i bionawożeniu roślin.

Lallemand Plant Care stała się liderem rynku, rozwijając i wprowadzając do obrotu najlepsze szczepy mikroorganizmów.

Rośliny to ekosystem, w którym mikroorganizmy odgrywają kluczową rolę

 

Można je znaleźć zarówno w rizosferze (obszary gleby przylegające do korzeni), jak i filosferze (częściach naziemnych), a niektóre gatunki kolonizują nawet wnętrza roślin. Chociaż mikroorganizmy są niewidoczne gołym okiem, od zarania dziejów były powiązane z roślinami, a niektóre z nich posiadają właściwości agronomiczne umożliwiające roślinie-gospodarzowi lepszy rozwój.

Nowoczesne technologie pozwalają nam badać te mechanizmy, wybierać mikroorganizmy przydatne w agronomii oraz odpowiednio je analizować, produkować i opracowywać z myślą o szczepieniu roślin uprawnych.

Reprodukcja naturalnych symbioz zapewniająca wydajne i zrównoważone rolnictwo

 

Przez szczepienie rośliny uprawnej rozumiemy sztuczne odtworzenie naturalnego mechanizmu, który powstałby w bardzo długim okresie czasu, jakim rolnictwo nie dysponuje. Wspieranie sadzonek lub roślin partnerami drobnoustrojowymi dobranymi pod kątem ich właściwości jest posunięciem właściwym, skutecznym i przyjaznym dla środowiska.

Nasze produkty na bazie mikroorganizmów wzmacniają produktywność i żywotność roślin, a jednocześnie nie uwalniają do środowiska niepożądanych resztek pestycydów. Produkty dzielimy na trzy kategorie.

Ochrona roślin (biokontrola)

Nasze produkty ochrony roślin pochodzące od drobnoustrojów istniejących w przyrodzie służą do zapobiegania chorobom roślin i szkodnikom. Patogeny kontrolujemy, wykorzystując ich naturalnych wrogów, organizmy korzystne (bakterie lub grzyby).

Biostymulacja

Biostymulacja to nie tylko kolejna metoda zwiększenia odporności roślin na stres, lecz także stymulowania naturalnych mechanizmów zwiększających zbiory i jakość roślin uprawnych.

Bionawożenie

Bionawożenie optymalizuje zasoby gleby, udostępniając roślinie składniki odżywcze, na przykład poprawiając zawartość azotu w powietrzu lub rozpuszczając fosfor w glebie. Inny efekt to dziesięciokrotne zwiększenie zdolności rośliny do poszukiwania wody i składników odżywczych w glebie poprzez powiązanie korzeni z grzybami mikorizowymi.

Lallemand Plant Care zobowiązuje się prowadzić badania
i zapewniać skuteczne rozwiązania.

Postępy to element naszej kultury

 

 

Lallemand inwestuje tysiące godzin w badania laboratoryjne i terenowe, które prowadzi ponad 400 naukowców na całym świecie. Zobowiązujemy się wprowadzać innowacje i zapewniać hodowcom zwinne (ang. agile) rozwiązania stosownie do transformacji w branży.

Oprócz własnych laboratoriów badawczych grupa Lallemand nawiązała partnerstwa z największymi światowymi uczelniami i ośrodkami badawczymi. Celem współpracy jest studiowanie interakcji między roślinami i drobnoustrojami oraz znajdowanie najskuteczniejszych naturalnych rozwiązań.

Zakup produktu Lallemand oznacza nabycie nie tylko najbardziej wydajnych środków biologicznych, lecz również produktów mających oparcie w nauce. Nasz globalny zespół każdego dnia poświęca czas na rozwiązywanie problemów hodowców i polepszanie zbiorów oraz jakości roślin uprawnych.

 

©Lallemand – Odsiew to metoda eksperymentów agronomicznych używana do wyłonienia mikroorganizmów korzystnych dla rośliny.

Jakość naszych produktów spełnia najwyższe standardy

 

©Lallemand

 

Miriamo Naszym dążeniem jest zostać jednym z najbardziej innowacyjnych, prosperujących i niezawodnych producentów mikroorganizmów na świecie.

Kluczem do oferowania rozwiązań spełniających najwyższe standardy jakości w branży żywnościowej i farmaceutycznej jest ścisła kontrola.

Lallemand Plant Care kontroluje cały proces produkcji, od laboratorium do półki sklepowej.