Lallemand Plant Care

Lallemand Plant Care

Wysokiej jakości mikoroorganizmy i produkty na bazie mikrobów, wzmacniające zdrowie i produktywność roślin

Czytaj dalej

Najnowsze produkty

LALSTOP Contans WG

LALSTOP® Contans WG jest preparatem zawierającym zarodniki grzyba Coniothyrium minitans szczepu CON/M/91-08 w wysokim stężeniu. Pasożytuje on na sklerocjach grzybów z rodzaju Sclerotinia spp. występujących w glebie. Poprzez zmniejszenie poziomu inokulum na zakażonych polach preparat LALSTOP® Contans WG znacząco ogranicza ekspresję objawów w podatnych na zakażenie uprawach.

RISE P

RISE® P jest preparatem do inokulacji korzeni zawierającym szczep IT45 bakterii ryzosferowych Bacillus amyloliquefaciens w wysokim stężeniu.

LALSTIM OSMO

LALSTIM® OSMO ma postać łatwo rozpuszczalnego proszku o zawartości betainy glicynowej powyżej 96%. Ten silnie działający, naturalny ekstrakt reguluje ciśnienie osmotyczne komórek, ułatwiając roślinom radzenie sobie ze stresem abiotycznym (związanym z suszą, opadami, niską temperaturą, zasoleniem itp.).