Lallemand Plant Care

Lallemand Inc

les-unites-daffaires

Lallemand Inc. jest spółką prywatną zajmującą się badaniem, rozwijaniem, produkcją i wprowadzaniem na rynek drożdży, bakterii i innych mikroorganizmów. Celem tych działań jest reprodukcja i optymalizacja naturalnych procesów fermentacji oraz zarządzanie nimi w branżach rolno-spożywczych. Spółka składa się z 11 jednostek biznesowych wyodrębnionych wg kwestii technicznych. Jednostki te koncentrują się na różnych zastosowaniach drożdży i bakterii w piekarnictwie, napojach fermentowanych, żywieniu ludzi i zwierząt, biopaliwie oraz na zastosowaniach w rolnictwie i farmaceutyce.

Istotą globalnej wizji Lallemand Inc. jest zajęcie pozycji lidera na rynkach wykorzystujących nasze nowoczesne rozwiązania przy jednoczesnym przyczynianiu się do dobrobytu naszych klientów i partnerów.

Jako spółka jesteśmy dumni – zarówno indywidualnie, jak i jako zespół – z jakości naszej pracy, zaawansowanych procesów, oferowanych produktów i świadczonych usług oraz uznanej i potwierdzonej skuteczności naszych programów ciągłego doskonalenia. Jesteśmy dumni, że spełniamy potrzeby klientów zanim zrobi to konkurencja.

Dodatkowe informacje na temat Lallemand i naszych ośrodków badawczych, zakładów, globalnych punktów kontaktowych i wielu innych kwestii można znaleźć w witrynie www.lallemand.com