Lallemand Plant Care

Redukcja stresu roślin

LALSTIM OSMO main image

LALSTIM OSMO

Poprawa plonu i jakości roślin

LALSTIM® OSMO ma postać łatwo rozpuszczalnego proszku o zawartości betainy glicynowej powyżej 96%. Ten silnie działający, naturalny wyciąg i osmoprotektant szybko ulega wchłanianiu i przemieszcza się w całej roślinie w ciągu 24–48 godzin, zachowując aktywność na poziomie komórkowym przez 3–4 tygodnie.

LALSTIM® OSMO zwiększa zdolność zatrzymywania wody przez rośliny:
•Utrzymuje aktywność fotosyntetyczną – proces wytwarzania materii organicznej przez rośliny.
• Wzmacnia tkanki roślinne i zwiększa stabilność błon komórkowych.
• Pobudza obieg soków, wody i składników odżywczych takich jak wapń i inne oligopierwiastki.

Dzięki tym właściwościom preparat wspomaga kluczowe etapy cyklu rozwojowego w uprawach, poprawia plon rynkowy i jego jakość oraz umożliwia skuteczne przechowywanie po zbiorze.

* Nie wszystkie produkty są dostępne na wszystkich rynkach i nie wszystkie związane z nimi oświadczenia są dozwolone we wszystkich regionach.

 • Postać: rozpuszczalny proszek
 • Przechowywanie: 24 miesiące w temperaturze pokojowej
 • Środek odpowiedni do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zastosowanie dolistne

 

Główne korzyści

Korzyści

 • Wspomaga kluczowe etapy cyklu rozwojowego w uprawach.
 • Poprawia plon rynkowy i jego jakość.
 • Umożliwia skuteczne przechowywanie zebranego plonu.

Zalety

 • Przemieszczanie: 24–48 godzin
 • Metoda: rozprzestrzenianie się w całej roślinie
 • Utrzymywanie się aktywności: 3–4 tygodnie
 • Pochodzenie: 100% naturalne

 

Korzyści w poszczególnych uprawach

 • Przechowywanie owoców po zbiorze.
 • Ograniczenie gorzkiej plamistości podskórnej jabłek.
 • Ograniczenie pękania owoców.
 • Składniki

  Naturalna, skrystalizowana, oczyszczona betaina glicynowa: > 96%

  Opakowania

  Worek 2 kg
  Opakowania kartonowe 10 x 2 kg