Lallemand Plant Care

Wyszukiwarka produktów

Filtruj według typu produktu, zastosowania i rośliny uprawnej

Bionawożenie

RISE P

RISE® P jest preparatem do inokulacji korzeni zawierającym szczep IT45 bakterii ryzosferowych Bacillus amyloliquefaciens w wysokim stężeniu.

Ochrona roślin

Biofungicyd

LALSTOP Contans WG

LALSTOP® Contans WG jest preparatem zawierającym zarodniki grzyba Coniothyrium minitans szczepu CON/M/91-08 w wysokim stężeniu. Pasożytuje on na sklerocjach grzybów z rodzaju Sclerotinia spp. występujących w glebie. Poprzez zmniejszenie poziomu inokulum na zakażonych polach preparat LALSTOP® Contans WG znacząco ogranicza ekspresję objawów w podatnych na zakażenie uprawach.

Redukcja stresu roślin

LALSTIM OSMO

LALSTIM® OSMO ma postać łatwo rozpuszczalnego proszku o zawartości betainy glicynowej powyżej 96%. Ten silnie działający, naturalny ekstrakt reguluje ciśnienie osmotyczne komórek, ułatwiając roślinom radzenie sobie ze stresem abiotycznym (związanym z suszą, opadami, niską temperaturą, zasoleniem itp.).

There is no product corresponding to your search.