Lallemand Plant Care

Bionawożenie

RISE P main image

RISE P

Poprawa stanu odżywienia roślin

Bakterie Bacillus amyloliquefaciens IT45 zawarte w preparacie RISE® P zostały wyizolowane z naturalnych gleb i wyselekcjonowane przez specjalistów w Lallemand spośród setek innych szczepów bakterii PGPR na podstawie właściwości agronomicznych: kolonizacji ryzosfery i wydzielania związków sprzyjających wzrostowi i odżywieniu roślin żywicielskich. Wybrano je również ze względu na ich swoiste właściwości: zdolność do tworzenia zarodników, która sprzyja skuteczności i zwiększa siłę działania.
Preparat RISE® P w postaci proszku zwilżalnego zapewnia korzyści w różnych uprawach.

* Nie wszystkie produkty są dostępne na wszystkich rynkach i nie wszystkie związane z nimi oświadczenia są dozwolone we wszystkich regionach.

 • Postać: zwilżalny proszek
 • Środek odpowiedni do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Stosowanie dokorzeniowe

Główne korzyści

 • Większe plony
 • Wyrównanie roślin
 • Szybszy wzrost roślin

Korzyści w poszczególnych uprawach

 • Pobudza tempo wzrostu na początku sezonu.
 • Zwiększa jednorodność wielkości.
 • Podnosi plon.
 • Składniki

  2.1010 CFU/g of Bacillus amyloliquefaciens, szczep IT45

  Opakowania

  Worek 1 kg